ESTADO:   INICIO____EN PROCESO____FINALIZADO

 Controladors intel·ligents per a edificis

Conjunt de controladors intel·ligents en edificis per a ajudar a reduir el consum d’energia entre el 5% i 10% a través del control eficient dels sistemes energètics.

 

Aquesta tecnologia basada en Internet de les Coses (IoT) ajudarà a comprendre els consums energètics i proporcionar dades en temps real per a les funcions de seguiment i control.

 

OPERACIÓ A.05

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación