ESTAT DE L’ACCIÓ:   INICI__EN PROCÉS__FINALITZAT

AUTOBUSOS ELÈCTRICS MÉS EFICIENTS

Es procedirà a monitorar, en temps real, l’estat de les bateries de la flota d’autobusos elèctrics per a poder creuar la informació amb factors que intervenen directament en els autobusos, com el nivell de congestió del trànsit, el temps…D’aquesta manera la persona responsable de la flota pot optimitzar la seua presa de decisions.

 

El sistema també gestionarà la programació del procés de recàrrega de la flota, de manera que aquesta recàrrega puga dur-se a terme garantint la qualitat en el nivell de servei planificat, l’ús d’energies renovables i l’estalvi en els costos per a EMT.

 

OPERACIÓ A.21

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación