ESTAT DE L’ACCIÓ:   INICI__EN PROCÉS__FINALITZAT

BIG DATA PER A ANALITZAR LES ACTUACIONS MUNICIPALS

Aquesta acció abastarà l’anàlisi de les dades associades a les intervencions planificades a València i també la generació de dades valuoses obtingudes en les actuacions realitzades en les àrees d’energia i mobilitat sostenible.

 

Aquesta anàlisi de dades ajudarà a estudiar les polítiques i les intervencions aplicades de la ciutat, així com la replicabilitat de les solucions en altres ciutats.

 

OPERACIÓ A.33

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación