ESTADO:   INICIO____EN PROCESO____FINALIZADO

Clavegueram com a font de fred i calor

Sistema de recuperació d’energia de clavegueram per a produir calor i fred i que serà provat en l’edifici de piscines del centre esportiu de Natzaret, proporcionant aigua calenta per a l’escalfament de l’aire ambient i aigua freda per al refredament i /o deshumidificació.

 

Gràcies a aquest projecte, es vol demostrar la viabilitat econòmica, tècnica i l’estalvi d’energia que suposa obtenir calor i fred instal·lant tecnologia innovadora en el sistema de clavegueram.

 

OPERACIÓ A.14

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación