ESTAT DE L’ACCIÓ:   INICI__EN PROCÉS__FINALITZAT

EINES PER AL DESENVOLUPAMENT D’EDIFICIS DE CONSUM D’ENERGIA QUASI NUL

S’identificaran les millors pràctiques i es desenvoluparà un conjunt d’eines per a la construcció d’edificis de consum d’energia quasi nul, adaptat al context local per a complir amb els requisits europeus per a 2020.

 

L’anàlisi identificarà i descriurà les millors pràctiques en la construcció i rehabilitació i també proporcionarà una eina simple per a la presa de decisions, tenint en compte criteris socials, ambientals, tecnològics i econòmics.

 

OPERACIÓ A.46

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación