ESTADO:   INICIO____EN PROCESO____FINALIZADO

Nous habitatges sostenibles

Un total de 13 habitatges privats i 3 habitatges públics seran l’escenari de l’aplicació de diferents solucions per a millorar l’eficiència energètica mitjançant la integració de les últimes innovacions en tècniques de construcció eficients d’energia.

 

En altres elements, s’aplicaran solucions basades en energies renovables com la fotovoltaica, sistemes d’aïllaments integrals i per a obtenir informació es contemplarà eines de monitoratge.

 

OPERACIÓ A.01

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación