ESTADO:   INICIO____EN PROCESO____FINALIZADO

Rehabilitació d’habitatges públics i privats

L’acció contempla actuar sobre 536 habitatges privats més 12 edificis públics amb un total de superfície de 62.243 m². L’actuació se centrarà a actuar sobre l’envolupant de l’edifici, amb la possibilitat d’incloure cobertes i façanes verdes, així com l’acristalament i l’ombreig.

 

En una fase avançada s’estudiarà incloure sistemes de calefacció per a cobrir almenys la demanda del 50% d’energia.

 

OPERACIÓ A.06

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación