ESTAT DE L’ACCIÓ:   INICI__EN PROCÉS__FINALITZAT

MODELS MIXTOS D’INVERSIÓ PER A FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT

En aquesta acció s’utilitzaran diferents edificis residencials i comercials com a demostradors de models de negoci innovadors.

 

S’utilitzaran les dades recopilades sobre el rendiment, l’estalvi i altres beneficis connexos (per exemple, la generació d’ocupacions), juntament amb la definició real de casos d’inversió conjunta entre el sector públic i el privat, per a definir models empresarials que siguen replicats i ampliats per altres districtes o ciutats.

 

OPERACIÓ A.39

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación