ARACOOP

Àmbit: Regió (Catalunya)

País: Espanya

Agent Implementador: Entitat Pública

Sector: Economia social

Població Meta: Administració pública, cooperatives, empreses del tercer sector, empreses de economia social

Agents implicats:Administració pública (Generalitat), cooperatives (Confederació i els Federacions de cooperatives), empreses del tercer sector (Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya)

Programa marc de cooperació públic-privada, promogut pel Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.