Arturo

Àmbit: Carrer/ Barri (Madrid)

País: Espanya

Agent Implementador: Entitat privada SAL

Sector: Participació, habitabilitat, bases de dades

Població Meta: Ciutadania

Agents implicats: Cotec

Arturo és el nom d’un algorisme d’aprenentatge automatitzat dissenyat per a determinar quines són les condicions urbanístiques que fan que les nostres ciutats siguen més habitables i així poder ajudar a tècnics i administracions.

“Amb les teues dades, i les de tots els participants, generarem una base de dades oberta que ens permeta convertir la percepció subjectiva dels ciutadans en coneixement reutilitzable per les eines de computació”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.