ENTREVISTA MATCH-UP 04: Javier Siles – Oficina de l’Energia

ENTREVISTA A JAVIER SILES. Març 2020


Javier és Tècnic d’Eficiència Energètica i és l’encarregat d’aquesta àrea en l’Oficina de l’Energia de València.

.

 

Les persones que assessorem passen de la preocupació inicial per les factures a ser conscients del que passa a les seues cases i del que poden fer amb l’energia

Quines accions esteu desenvolupant des de l’Àrea d’Eficiència Energètica de l’Oficina de l’Energia?

Des de l’àrea oferim assessorament, obert i gratuït, sobre com reduir el consum energètic, a través de mesures d’eficiència i rehabilitació tècnica “pura i dura”. Es proporciona assessorament sobre els incentius disponibles, com ajudes i subvencions, i comencem sempre  per tractar d’acostar a les persones a la cultura de la rehabilitació energètica, que és el primer pas d’allò que anomenem l’itinerari de l’eficiència.

És un treball molt necessari, perquè les persones perden la por, i vegen la cultura de l’eficiència energètica com una cosa accessible: els donem un punt de referència.

L’itinerari de l’eficiència comença quan les persones acudeixen ací, normalment amb la urgència de baixar la seua factura i comencem per fer-los comprendre el que passa en els seus habitatges amb l’energia. Des d’ací comença el viatge, i ens resulta sorprenent veure l’abast que està tenint, veure que els nostres usuaris comencen a saber d’on vénen aqueixes coses que es diuen quilowatts, el poder que tenen dominant això, i veure com passen des de la preocupació per les factures a ser conscients del que passa a les seues cases i del que poden fer amb l’energia.

Només amb això, el potencial està entorn d’un 20% d’estalvi en consum energètic, simplement orientant a les persones sobre com millorar hàbits i pràctiques, perquè facen una “dieta energètica”.

Finalment, en tractar-se d’una àrea transversal, donem suport a la resta d’àrees d’actuació de l’Oficina, naturalment a la d’Energies Renovables, però també, des de l’òptica de l’eficiència energètica, a l’àrea del Dret a l’Energia i a la de Transició Energètica.

Quin format utilitzeu per a donar assessorament?

Oferim tallers, oberts i gratuïts, que tenen un gran potencial, gràcies a la interacció que es produeix entre els participants, i també oferim assessorament personalitzat amb cita prèvia. Els tallers tenen una freqüència normalment mensual, com els tallers de factures i de renovables, i es convoquen amb un mes d’antelació.

Normalment cada mes comencem amb el taller de factures, per a adquirir un mínim de cultura energètica, després el d’eficiència energètica, i finalment el de renovables i autoconsum. Dediquem uns minuts en cada taller per a donar a conéixer el següent, ja que els assistents poden repetir. La informació sobre els tallers es pot trobar en la pàgina web i en les xarxes socials de l’Oficina.

També realitzem tallers a mesura per a organitzacions, com per exemple els que hem preparat per a la Universitat Popular o per a l’Associació de Veïns de Orriols. Hem rebut també mostres d’interés per part de les Juntes de Districte.

Quin és el perfil d’usuari més freqüent?

En general, vénen persones que tenen curiositat pel tema de l’energia, o per l’Oficina. Hi ha moltes persones que vénen a l’Oficina perquè han assistit a algun dels tallers que fem a mida. Vénen moltes dones i moltes persones majors que curiosament són les que més interés tenen en les energies renovables i en les tecnologies més eficients i innovadores.

Quin estalvi energètic es pot aconseguir aproximadament?

Almenys un 20%, ja només en ajustar la potència, optimitzar la factura i buscar les millors tarifes, que eviten els costos innecessaris. A més, si s’apliquen unes pautes bàsiques d’eficiència energètica en la llar i es realitzen xicotetes reformes i millores energètiques en els electrodomèstics i l’habitatge, es pot passar fàcilment a un 30%-40% d’estalvi en el consum.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.