ENTREVISTA MATCH-UP 06: MESURA

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL FELISI (MESURA). Febrer 2021


José Manuel és Enginyer químic especialista en Qualitat de l’Aire i promotor de la Xarxa Ambiental Mesura

 

POSEM EN MARXA INICIATIVES QUE COMENCEN AMB LA RECOLLIDA DE DADES I ACABEN EN LA GENERACIÓ DE CONEIXEMENT ÚTIL

Què és MESURA ?

MESURA és una xarxa d’agents i col·lectius que pretén tindre impacte social mitjançant la transformació de dades en informació, la informació en coneixement i el coneixement en saviesa. Posem en marxa iniciatives que comencen amb la recollida de dades i acaben en la generació de coneixement útil, tant per a aquells que demanden canvis com per als que tenen la capacitat de prendre decisions i dur-los a terme.

En què consisteix exactament el treball que dueu a terme?

Es basa en dos elements clau. D’una banda, identifiquem i caracteritzem la problemàtica, obtenint les dades necessàries i generant informació i coneixement útil. Si no es poden obtenir les dades a través de l’Administració o l’empresa privada, MESURA té la capacitat de generar-les. Per una altra banda, identifiquem qui usarà aquesta informació i aquest coneixement i com ho farà . MESURA identifica els agents que poden usar i usaran les dades, amb l’objectiu de fomentar accions de canvi, assegurant-nos que hi ha un compromís per la seua part i que és possible la transformació que es pretén dur a terme a través de l’ús de les dades. Si no hi ha compromís i capacitat de transformació, l’aposta per a Mesura no té sentit.

Per a fer la valoració dels aspectes a estudiar, així com de les bases de dades que existeixen i les que cal generar, MESURA compta amb especialistes en estadística i en generació i gestió de dades. Posteriorment, la xarxa MESURA disposa d’un equip de persones especialistes en la visualització i difusió a través de visors web, mapes o il·lustracions amb infografies, que “cuina” les dades per a convertir-les en informació. Una vegada passa aquesta fase de “cuina”, la informació en forma de tangibles torna a passar pels experts, i d’aquesta informació es trau el coneixement en forma de conclusions. Aquest coneixement es trasllada als agents que tenen la capacitat de passar a l’acció i de generar canvis.

Des de MESURA se’ls presenten les accions que poden impulsar, juntament amb els Kpis, indicadors i objectius, apuntalats amb les dades i la informació generada i avalada per la xarxa de MESURA.

En aquest sentit, ens agradaria remarcar la gran importància de mesurar quin impacte ha tingut aquest coneixement aplicat i les accions derivades d’ell. Normalment en aquesta fase de seguiment i avaluació molts projectes s’abandonen. Nosaltres des de MESURA, sempre deixem a una persona que continua, que segueix els projectes i fa una fiscalització. Com comencem pel final, pel compromís de l’acció i assegurant aquest seguiment de l’evolució de dades en forma d’observatori, som capaços de moure poques iniciatives, però les que movem tenen impacte.

Quins exemples d’iniciatives o projectes concrets ens pots contar?

Un exemple concret és la iniciativa “Respira Villena”, nascuda arran d’una problemàtica d’olor generada per uns abocadors pròxims al municipi. Primer es van identificar quines eren les fonts d’olor i quina era la predisposició de col·laboració dels qui gestionaven les plantes d’emissió. Després, connectem el problema amb la solució, cosa que moltes vegades l’Administració no és capaç de fer per si sola. En aquest cas, connectar dades d’olor i dades ambientals amb accions concretes per a la millora d’aquestes dades.  Es tracta d’accions que no depenen únicament de l’Administració, ni de les persones, ni de les empreses, sinó que depenen del consorci o de la sinergia que s’establisca entre els tres.

A més del desenvolupament de projectes concrets, també ens focalitzem en la incidència política i la conscienciació ciutadana. En aquest moment estem treballant en un compromís institucional per a la reducció de CO? a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana. L’inici del procés ha consistit en el diagnòstic de la situació actual a través de les dades i en la identificació dels actors responsables de les emissions: gestors de mobilitat (no les persones que es mouen en els seus vehicles, sinó els qui permeten que es moguen i la manera en què ho fan); empreses privades que embenen energia als domicilis i a l’Administració; Port de València i contractes que venen serveis, com per exemple empreses de reg, logística, etc. La informació recopilada ens ajudarà a avaluar qui emet més i en quin grau. Al costat d’aquest conjunt d’agents, identifiquem també quins agents demanden i consumiran les dades.

Has comentat que una de les claus és la identificació i interacció entre agents de les 4 hèlix, Pots explicar-nos com es produeix aquesta interacció en els projectes?

D’una banda, trobem als col·lectius o entitats que necessiten els canvis, i per una altra, als col·lectius o entitats que tenen capacitat per a executar els canvis. A vegades hi ha solapes entre ells i fins i tot a vegades poden ser els mateixos. Hem aprés que, per a executar els canvis, encara que no sempre tots els agents són necessaris, els col·lectius socials, si no es posen al marge, són acceleradors clau quan participen de la iniciativa i es converteixen en l’eix motor. Haver construït una xarxa o espai de treball i acció col·laborativa, legitimat per tots els agents, és el gran mèrit de MESURA. Per a fer-ho possible, tots els interessats han de cedir poder i empatitzar amb la resta. Per exemple, és necessari que els agents que demanden el canvi comprenguen i empatitzen amb aquells que tenen la capacitat d’executar l’acció, siga l’Administració o empreses privades. Mesura realitza aquest paper de mediació i negociació d’interessos i pretensions entre tots els agents que intervenen.

En MAtchUp s’estan generant moltes dades de totes les accions, quin consell podries donar per a aprofitar-los millor?

Consells preferisc no donar, però us explique el que a nosaltres ens funciona en els diferents projectes. Per a nosaltres és fonamental identificar prèviament als agents que faran ús de les dades i de la informació, i connectar-los entre ells. Necessitem saber com volen les dades, quina informació volen d’aquestes dades i com les poden usar. A vegades, vas de cara a ells amb les teues dades i ells en tenen més. Començar per ells, pels qui faran ús d’aquestes dades, posar-los davant sempre, ja que són acceleradors. Ah! I prendre diversos cafés amb ells també… Unflar-se a café.

Més informació sobre MESURA: https://webmesura.org/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.