Eumob

Àmbit: Europa

País: Espanya, Dinamarca i Regne Unit

Agent Implementador: Centres Educatius

Sector: Formació Tecnològica de mobilitat urbana, motors híbrids i elèctrics

Població Meta: : estudiants de Formació Professional

Agents implicats: Centre San Viator, Syddansk Erhvervsskole, Bridgwater and Taunto College, Fundacion Tecnalia Research & Innovation.

Objectius:

  • Crear una plataforma d’aprenentatge electrònic de codi obert per a aprendre sobre la tecnologia de mobilitat urbana.
  • Brindar capacitació integral als joves, en l’àrea de mobilitat urbana urbana, no sols enfocant-se en nous motors híbrids i elèctrics, sinó també en el seu impacte en la mobilitat i la societat.
  • Crear consciència en la generació més jove i en la societat sobre la importància dels nous sistemes de mobilitat nets i eficients en entorns urbans.
  • Promoure la mobilitat d’estudiants / personal.
  • Creu una llista de suggeriments per a crear regles de seguretat de treball per a la indústria.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.