MILMA

Àmbit: Ciutat (Fuenlabrada)

País: Espanya

Agent Implementador: Ajuntament de Fuenlabrada

Sector: Serveis socials, innovació, inclusió

Població Meta: Població en risc d’exclusió social, sobretot en desocupació (locals o migrants)

Agents implicats: Ajuntament de Fuenlabrada;  CIFE- Centre d’Innovació i Emprenedoria de Fuenlabrada – entitat pública; Fundació Santa María la Real  – ONG;  ASALMA – ONG.

Business Challenges Labs (BC Labs): paper actiu de les empreses d’economia social, on els grups objectiu rebran capacitació orientada a generar les capacitats (habilitats tècniques / pràctiques) en nínxols d’ocupació amb oportunitats d’ocupació presents i futures (Green Production, Creació i Reciclatge Urbans, Comunicació i Producció / Desenvolupament multimèdia, Integració i Instal·lació de Dispositius, Producció Digital, Provisió de Cura de la gent gran i Servei d’àpats).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.