SOPHIA

Àmbit: Ciutat (Paphos, Sevilla, Bamberg…)

País: Xipre, Espanya, Alemanya

Agent Implementador: empreses, entitat pública i entitats sense ànim de lucre

Sector: TIC, ocupació, serveis socials (concepte de Smart Human City)

Població Meta: Població jubilada/retirada; Programa AAL.

Agents implicats: utoritats de finançament; Fundació de Promoció a la Investigació, Xipre; Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, Espanya; Ministeri d’Estudis Superiors d’Eslovènia.

El seu objectiu és crear una xarxa centrada en els majors que després de la seua jubilació vulguen continuar oferint les seues habilitats. Aquesta xarxa posarà als jubilats en contacte amb empleats en actiu per a compartir coneixement i contribuir a resoldre dificultats d’una forma amable, cooperativa i eficient.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.