Tato mobilitat urbana sostenible

Àmbit: Ciutat (Bahía Blanca)

País: Argentina

Agent Implementador: Ajuntament de Bahía Blanca

Sector: Reconversió del sistema de reciclatge de residus urbans, que inclou una organització integral del procés, la creació d’un Centre de Transferència, diferents programes de capacitació i la dignificació de l’ocupació per als recol·lectors de residus urbans.

Població Meta: La població objectiu són les persones que en països en vies de desenvolupament (encara que no és necessària aquesta condició) que dediquen la seua jornada a recol·lectar materials reciclables pels carrers per a mantindre al seu nucli familiar.

Agents implicats: L’ajuntament de la ciutat, i socialab

L’objectiu d’aquesta iniciativa és afavorir l’organització de la indústria del reciclatge a fi de generar treball digne i econòmicament rendible per als recol·lectors, a més de maximitzar els beneficis per al medi ambient i la societat en general, a través d’accions conjuntes entre el sector públic, les empreses i els mateixos recol·lectors.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.