ESTADO:   INICIO____EN PROCESO____FINALIZADO

Centre cívic amb energia solar

Per a complementar la rehabilitació del centre cívic (A.9) i de l’agència de desenvolupament urbà (A.11), s’integrarà tecnologia solar tèrmica amb l’objectiu de cobrir el 50% de la demanda.

 

L’Ajuntament llançarà els processos de licitació corresponents per a determinar la potència i característiques dels sistemes solars tèrmics i desenvolupar el sistema.

 

OPERACIÓN A.12

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación