ESTADO:   INICIO____EN PROCESO____FINALIZADO

Agència Local de Desenvolupament Urbà de consum zero

L’Agència Local de Desenvolupament Urbà, amb superfície de 563 m2 serà reformada per a aconseguir una alta eficiència energètica i ser utilitzada com a demostrador d’Edifici de Consum d’Energia Quasi Nul (NZEB).

 

Inclourà sistemes fotovoltaics i emmagatzematge per a gestionar la demanda d’electricitat, energia solar tèrmica i mesures per a millorar l’envolupant de l’edifici.

 

OPERACIÓN A.11

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación