ESTAT DE L’ACCIÓ:   INICI__EN PROCÉS__FINALITZAT

ESTACIONS MULTIMODALS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Per a promoure l’intermodalitat i promoure la mobilitat elèctrica i sostenible es construiran 2 noves estacions multimodals, a l’Estació del Cabanyal i a la plaça de l’Armada Espanyola.

 

Les estacions inclouran solucions de mobilitat elèctrica, bicicletes i noves àrees per als vianants, així com de maneta addicional carregadors elèctrics per a vehicles. Els sistemes seran alimentats per energia solar i les dades s’integraran amb la plataforma VLCi.

 

OPERACIÓN A.23

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación