ESTAT DE L’ACCIÓ:   INICI__EN PROCÉS__FINALITZAT

PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC EN CENTRES EDUCATIUS I MERCATS

Aquest programa serà llançat en dues escoles, dos instituts i un mercat del districte amb la finalitat d’aconseguir estalviar energèticament.

 

Es crearà un equip encarregat d’avaluar l’estat energètic inicial de l’edifici i d’informar del mateix als usuaris, els quals proposaran solucions per a reduir el consum d’energia de l’edifici, estimant-se para cada solució els estalvis i les inversions.

 

El 50% de l’estalvi econòmic es reinvertirà en solucions addicionals d’estalvi energètic i el 50% de l’estalvi econòmic es gastarà en altre material necessari per a la comunitat educativa o el mercat si escau.

 

OPERACIÓ A.36

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación