ESTADO:   INICIO____EN PROCESO____FINALIZADO

Rehabilitació del Mercat del Cabanyal

El mercat del Cabanyal serà rehabilitat prestant especial atenció a la millora de l’actual sistema d’aire condicionat per a reduir el consum d’energia, però també a la component estructural de l’edifici a través de la millora de l’ombreig, acristalament, i aïllament en les parets.

 

Es dotarà a l’edifici d’energia fotovoltaica, sensors i controladors, tant el mercat com les lluminàries de la zona exterior.

 

OPERACIÓ A.10

VÍDEO

RECURSOS

DESCARGAR

Manual

Bases

Publicación