eWork LearNet

Àmbit: No aplica

País: Espanya

Agent Implementador: Comunitat Autònoma Basca; Comunitat Foral de Navarra

Sector: Formació professional contínua: competències transversals en teletreball; TIC’

Població Meta: Estudiants; Persones adultes amb la finalitat de reciclar-se

Agents implicats: Iturbrok SL; AFPA – association nationale pour la formation professionnelle des adultes, etc.

Dissenyar i desenvolupar un model referencial de formació professional contínua que proposa mètodes i itineraris per a l’adquisició i el reconeixement de competències transversals en teletreball. Productes tangibles: 1. Estàndard de competències transversals per a tele-treballar, 2. Estàndard de formació en competències per a tele-treballar, 3. Un programa formatiu, 4. Dos cursos multimèdia online, 5. Una aula virtual i un mètode d’avaluació d’aquestes competències 6. Una carta de qualitat per a la formació en competències per a teletreball.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.